Třetí ze série přednášek Spravedlnost s Michaelem Sandelem je věnována libertarianismu, který by se dal zjednodušeně charakterizovat jako krajní liberalismus.
Na rozdíl od utilitarismu, probíraného v předchozích přednáškách, je v této politické ideologii prioritní hodnotou svoboda jednotlivce.

Loading the player...